جمعه2 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 2497 تن
 

سال روز آزادی خرمشهر خجسته باد
ای تو خونین شهر خرم ازامید
خاک تو آمیخته با خون شهید

دامنت دشت شقایق های خون
کز تن ایران و از زخمت چکید

لاله های سرخ باغ تربتت
تا به دشت داغ خورشید سرکشید

در رگت جاری خون غیرت است
غیرت از فعل تو بر معنی رسید

با سلحشوری فرزندان تو
دشمن بعثی و صدام پلید

با همه لاف و رجز خوانی خود
پیش پایت زانو زد تا شد خمید
در نبرد نور و دیو شب پرست
همت تو پرده ی شب را درید

خون فرزندان تو در این نبرد
ریخت بر خاکت حماسه آفرید

پهلَو ایرانی خرمشهر من
چشم تاریخ پهلوان چون تو ندید

ازتبار رستمی بابک نژاد
گیو و گودرز را تو فرزندی رشید

رسم جانبازی تو ازآن نخست
در وطن عطر شهادت را دمید

نام ایران بار دیگر سربلند
در جهان گردید از خون شهید

ای خوشا آن کس که در راه وطن
جان فدا کرد وشهادت برگزید


93/03/02
بیگی ( سینا ) لنگرودی


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند