جمعه2 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 2089 تن
 

ناکامي چند باره ي ترکيه در پيوستن به اتحاديه ي اروپاماهنامه خواندنی – شماره 80 – اسفند 92وفروردین 93

حکومت ترکيه پس از آنکه در ماجراجويي هاي خود در سوريه و نيز عراق ( اقليم کردستان ) با ناکامي روبرو گرديد و با خيزش مردم مصر عليه اخوان المسلمين ( اخوان البريتانيا) آروزي بازسازي امپراتوري عثماني در قالب امپراتوري ( ترک – عرب ) نيز از دست رفته ديد ، دوباره به ياد پيوست به اتحاديه ي اروپا افتاد .
حکومت ترکيه با ماجراجويي و يا به گفته ي بهتر « افزونخواهي » در زمينه ي سياست خارجي ، حتا بخش بزرگي از دستآوردهاي اقتصادي اين کشور را نيز از دست داد و دوباره « لير ترک » به سختي ارزش خود را برابر پول کشورهاي ديگر از جمله « ريال » از دست داد . ترکيه با بهره گيري از هشت سال جنگ ايران و عراق و سپس از جنگ اول خليج فارس و تحميل « نفت در برابر غذا » از سوي آمريکا و ناتو به اين کشور ، سودهاي بسياري به دست آورد . کمابيش تنها حکومت ترکيه حق داشت تا در برابر صادرات نفت عراق ، « غذا » در اختيار حکومت اين کشور قرار دهد . جنگ دوم آمريکا و متحدانش عليه عراق و پيآمدهاي آن ، بيش از پيش منتفع گرديد و در پناه ياري هاي غرب ( اروپا ـ آمريکا ) توانست پول ملي خود را تثبيت کند و به اقتصاد خود سر و ساماني بدهد . اما ماجراجويي در زمينه ي سياست خارجي ، اين کشور را دچار مشکلهاي فراواني کرد . ناکامي در سوريه و سپس عراق و عدم توفيق در جلب نظر اقليت بزرگ کرد و سرکشي آغاز کردن علويان يعني اقليت ديگر بزرگ درون ترکيه ، کشور را در آشوبها و درگيريهاي گسترده ي خياباني فرو برد . ادامه ي اين درگيريها که به چندين ماه کشيده شده است ، بنيانهاي سست و لرزان سياسي ، اجتماعي اين کشور را مورد تهديد قطعي قرار داده است .
 ماجراجويي در زمينه ي سياست خارجي و بازتابهاي شديد آن در داخل ، چنان که اشاره شد ، اقتصاد اين کشور را با مشکلهاي فراوان روبرو کرده است که آشکارترين نشانه هاي آن ، کاهش شديد ميزان شديد سرمايه گذاري از يک سوي از سوي ديگر ، خروج قابل ملاحظه ي سرمايه از اين کشور است .
 با توجه به مشکلات اجتماعي ، سياسي و اقتصادي ، اردوغان نخست وزير اين کشور دوباره متوجه اروپا و عضويت در اتحاديه ي اروپا افتاده است تا شايد بتوان بخشي از مشکلات اين کشور را در سايه ي عضويت در اين اتحاديه ، بهبود بخشد .  حکومت ترکيه ، بدون توجه به مشکلهاي فزاينده در داخل ، با توجه به بحران اقتصادي اروپا به اين باور نادرست رسيده بود که : اين اتحاديه ي اروپاست که به ترکيه نياز دارد و نه برعکس .
از اين رو ، وي پس از ورود به برلين گفته بود : « اميدواريم آلمان از پيوستن ما به اتحاديه ي اروپا به طور کامل حمايت کند . ما ميخواهيم که آلمان پيش از گذشته در اين زمينه تلاش کند .
آنچه که تا کنون انجام گرفته است ، کافي نيست ؛ اما تلاش حکومت ترکيه نيز اين بار با ناکامي کامل روبرو شد . صدراعظم آلمان پس از گفتو گو با نخست وزير ترکيه به خبرنگاران گفت : اين که من نظرم را تغيير ندادهام، يک راز نيست ... من نسبت به اين که ترکيه عضو کامل اتحاديه ي اروپا شود ، دودل هستم . با اين سخنان ، آرزوهاي حکومت ترکيه براي پيوستن به اتحاديه ي اروپا براي برون رفت از مشکلهاي اقتصادي رو به افزايش ، ناکام ماند .
فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند