جمعه2 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 2510 تن
 

21 آذر سالروز نجات آذربایجان « گریز اهریمن » گرامی و خجسته بادپاینده ایران

روز21آذر 1325 ،‌ روز خیزش مردم تبریز برای پایان دادن به حکومت سیاه و پر از جنایت و بیداد فرقه‌ی دموکرات بر آذربایجان است .
مردم  آذربایجان و به ویژه مردم  تبریز با شنیدن خبر عبور ارتش از قافلان‌کوه، به ‌پا خاستند  و آنانی  را که شعار میدادند که « ‌مرگ هست و بازگشت نیست »‌ ناچار از فرار و بازگشت  به زیر سایه‌ی اربابان خود در آن سوی مرز کردند .
 
افتخار بر مردم  آذربایجان ، ‌رها کنندگان آذربایجان از چنگال بیگانگان و بیگانه پرستان .
افتخار برهمه ی آنانی که در راه نجات آذربایجان جان باختند ، تا ایران بماند ... تا ایران بماند .

پاینده ایران
21آذر 1392
دبیرخانه اجتماع برای وحدت

حزب پان ایرانیست (‌هیات اجرایی)
سازمان ملی زنان ایران (‌ایراندخت )
سازمان ملی دانش‌جویان و دانش‌آموختکان ایران ( ایران پاد )
انجمن ملی تبریز
سازمان های برون مرزی حزب پان ایرانیست (هیات اجرایی)


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند