جمعه2 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 2593 تن
 

بیان نامه‌ی اجتماع برای وحدت پیرامون قرارداد ژنو


پاینده ایران
بیان نامه‌ی اجتماع برای وحدت
پیرامون قرارداد ژنو


اجتماع برای وحدت اعلام می‌دارد که قرارداد ژنو میان جمهوری اسلامی و 1 + 5 ، سالب حقوق حقه‌ی ایران بر پایه‌ی قرارداد « ان پی تی » و نیز مغایر با حق حاکمیت ملت ایران و  بر خلاف منافع ملی است .
باتوجه به این موارد آشکار ، اجتماع برای وحدت ، این قرارداد را به رسمیت نمی‌شناسد و چنان که گفته شد ، این قرارداد را سالب حقوق هسته ای ایران و نیز مغایر با حق حاکمیت ملت ایران و بر خلاف منافع ملی می‌داند .

                                                                                                                        پاینده ایران
                                                                                                                   چهارم آذرماه 1392
                                                                                                            دبیرخانه اجتماع برای وحدت
حزب پان ایرانیست ( هیات اجرایی )
سازمان ملی زنان ایران ( ایراندخت )
سازمان ملی دانش‌آموختگان و دانش‌جویان ایران ( ایران پاد )
انجمن ملی تبریز
سازمان های برون مرزی حزب پان ایرانیست (‌هیات اجرایی )

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند