يكشنبه1 ارديبهشت 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 2354 تن
 

یکم آذرماه ، یادآور جنایتی فراموش ناشدنی ونابخشودنی است 
27آبان ماه 1392خورشیدی
18نوامبر2013
پاینده ایران

یکم آذرماه ، یادآور جنایتی فراموش ناشدنی ونابخشودنی است
یکم آذرماه 1377خورشیدی،امربران چاقوکش، پروانه و داریوش فروهر را، برابرچشمان یکدیگر، بطرزفجیعی پاره پاره کردند.
گناهشان این بود که تمام عمر فریاد زدند:پاینده ایران،وازهمان روزهائی که ایرانی نمایانِ بی وطن، درخیابانها فریاد میزدند"زنده باد استالین"با تمام نیروبرابر آنها ایستادند وتا روزی که زنده بودند، لحظه ای ازعشق به میهن و آرمان پاسداری ازاین آب و خاک باز نایستادند.
اصولأ،درزندگی هر زن و مردسیاسی و مبارزراستین،نکته ها ، پیش آمدها،و مواردی هست که کمتر میتواند به آنها افتخار کند،امٌا تراز کارنامهُ شیرزن پروانه و مبارزخستگی ناپذیر داریوش فروهر،کفٌه را به افتخارشان سنگین میکند،همین افتخار برای آنان بس،که تمام عمر فریاد زدند :پاینده ایران و برای این خواسته جان گذاشتند .
از تاریخ درس بگیرید!
هیچ حکومتی بدون پشتیبانی و حفظ ستونهای نگاهبان سرزمین خود نمیتواند پا بر جا بماند.اگر ایران و فرزندان دلباخته و نگاهبان آن نباشند،حکومتی نیز نخواهد بود.
بدون دودلی،پروانه و داریوش فروهر،همواره جایگاه وزین خودرا در میان ملّت ایران دارند، و برای آمران و مأموران این جنایت هولناک، آنچه به جامانده شرم و سرافکندگی و نفرت است!

سازمانهای برون مرزی حزب پان ایرانیست (هیأت اجرائی)

گیرندگان:
- تمام مردم ایران
- سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ملّی ایران(ایران پاد)
- سازمان ملّی زنان ایران (ایراندخت)فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند