جمعه2 فروردين 1398                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 3459 تن
 

دو فرمان برای تجزیه ایران


از فرمان دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (1324 خورشیدی) تا فرمان رییس قوه (1391خورشیدی)

روز 6 ِژوییه 1945 (16 امرداد1324) دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به میر جعـفر باقـراوف دبـیر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شوروی فرمان داد تا «اقدامات برای ایجاد جنبش تجزیه طلبی در آذربایجان [استان آذربایجان] و دیگر استان‌های شمالی ایران» به مورد اجرا گذارده شود. در‌این فرمان به کلی سری آمده بود:

1 - لازم است اقدامات مقدماتی برای ایجاد منـطقه‌ی خود مخـتار ملی آذربایجان (OBLAST) با اخـتیارات گسترده در د اخـل کشور ایران آغاز گردد.
2 - هم زمان ، جنبش تجزیه طلبی جداگانه در استان‌های گیلان، مازندران، گرگان و خراسان ایجاد گردد.
3 - در میان کردهای شمال ایران، اقدامات مقتضی برای جذب آنان به جنبش تجزیه طلبی مجزا برای ایجاد منطقه‌ی خود مختار ملی کردستان به عمل آید.
ملت ایران با فداکاری و دادن قربانی این «فرمان» را در هم شکست و روز 21 آذرماه 1325 تومار فرقه‌ی آذربایجان و نیز جمهوری مهاباد را در هم پیچید.
67 سال بعد پس از صدور فرمان دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، فرمان دیگری با همان محتوا برای تجزیه‌ی ایران صادر می‌شود. اگر آن روز این کوشش‌ها از سوی یک دولت خصم و اشغال‌گر به مورد اجرا گذارده شد، فرمان اخیر با پول ملت ایران و از سوی «رییس قوه» ‌و کسانی که از خوان بی‌کران نعمت انقلاب اسلامی بدون داشتن هرگونه توجیه، صلاحیت و تنها بر پایه‌ی «رابطه» بر کرسی‌های قدرت دست یافته‌اند، صادر شده است. در این فرمان که به اشاره « رییس قوه » از سوی مرکزمطالعات مجلس شورای سلامی صادر شده است، آمده است:
[ایجاد] دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای [OBLAST] (شامل مجریه و مقننه)
در فرمان سیاسی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ، سخن از:
ایجاد منطقه خود مختار ملی آذربایجان (OBLAST) با اختیارات گسترده در داخل کشور ایران به میان آمده است ودر فرمان «رییس قوه»‌، محتوای همان فرمان را با واژگان دیگر می‌خوانیم:
برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای ( شامل مجریه و مقننه) با فاصله 67 سال واژگان، مفاهیم و راه وروش یکی است . نتیجه‌ی کلی تلاش ناموفق دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی همان می‌توانست باشد که خواسته «رییس قوه» می‌باشد. از یاد نبریم که سران فرقه‌ی دموکرات به دستور روس‌ها اعلام کردند :
ما باید کاملا از ایران جدا شویم و جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان را تشکیل دهیم. کشور ما جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان نامیده خواهد شد.
البته در طرح «رییس قوه» نیز دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای اعلام خواهند کرد:
ما کاملا از ایران جدا شده‌ایم و جمهوری یا پادشاهی ... را تشکیل داده ایم. کشورما جمهوری یا پادشاهی ... نامیده خواهد شد.
اما تجزیه طلبان بدانند که در هر لباس که باشند ملت ایران آن‌ها را رسوا کرده و به مجازات خیانت به ملت ایران خواهد رساند.

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند