يكشنبه28 بهمن 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 710 تن
 

بیان‌نامه‌ی انجمن ملی تبریز به انگیزه‌ی هفتادویکمین سالگرد روز نجات آذربایجان « روزگریز اهریمن »پاینده ایرانبیان‌نامه‌ی انجمن ملی تبریز


به انگیزه‌ی هفتادویکمین سالگرد روز نجات آذربایجان « روزگریز اهریمن »


روز
21 آذر 1325 ، درست یک سال پس از برپایی فرقه‌ی شوم دموکرات از سوی
نیروهای اشغال‌گر ارتش سرخ در آذربایجان ، مردم تبریز با یک خیزشِ خودجوش و
همگانی ، به حکومت سیاه یک‌ساله‌ی پیشه‌وری ـ غلام یحیی


بر آذربایجان ، پایان دادند . 


روز
24 آذر 1325 ، روزنامه‌ی آذربایجان ( ارگان رسمی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان
) هنوز نوشته بود : « اولمک وار ، دونمک یوخ » یعنی : « مرگ هست ، بازگشت
نیست » ؛ اما روز 25 آذر 1325 ، مردمِ دلیر و قهرمان تبریز نشان دادند که
برای خائنین به میهن و سرسپردگان بیگانه ، « هم مرگ هست و هم بازگشت » .


خروش
و خیزش دلیرانه‌ و یک‌پارچه‌ی مردم تبریز برابر فداییان تا دندان مسلح
فرقه‌ی دموکرات ، چنان توفنده و کوبنده بود که فرصت هرگونه پایداری را از
آنان گرفت . سران فرقه که تا دیروز ، لاف ایستادگی و پذیرا شدن « مرگ » را
سر می‌دادند ، فرار را بر قرار ترجیح دادند : رییسان ، با خودروهای
مصادره‌ای و عناصر فریب‌خورده‌ی خرده‌پا ، با پای پیاده ، روانه خاک شوروی
شدند .


پایانِ
خفت‌بارِ حکومتِ یک ساله‌ی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان که  زیر چتر حمایتی
ارتش اشغال‌گرِ سرخ قرار داشت ، برای همیشه درس عبرتی است برای کسانی که
امروز در پناه جناح‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی ، نغمه‌ی


« ناکوکِ » جدایی‌خواهی را در آذربایجان ، ساز کرده‌اند .


از
یاد نبریم که در آن سال‌ها ، اتحاد شوروی ابرقدرت بود و ارتشِ سرخِ شوروی ،
از خراسان تا آذربایجان را در اشغال داشت ؛ با این وجود ، مردم دلیر و
قهرمان تبریز ، آن‌هم با دست‌های خالی و تنها در 2 تا 3 ساعت ، بساط حکومت
مخلوق ابر قدرت شوروی بر آذربایجان را بر چیدند و پوزه‌ی تجزیه‌طلبان و
اربابشان را به خاک مالیدند .


امروز
نیز ملت و مردم ایران ، انگشت‌شمار عناصر تجزیه‌طلب و حامیان داخلی و
خارجی آنان را چونان سرا‌ن فرقه‌ی دموکرات آذربایجان ، به زباله‌دان تاریخ
خواهد سپرد .


درود بر مردم تبریز ، پیش‌گامان رهایی آذربایجان .


درود به روان پاک شهیدان که در راه بازگشت آذربایجان ، جان باختند .


درود
بر ملت بزرگ و مردم دلیر ایران که با پشتیبانی یک‌پارچه و همگانی ، مردم
آذربایجان را در دوران یک‌ساله‌ی سیاه حکومت فرقه‌ی دموکرات ، یاری کردند .


درود بر دولت‌مردانی که با دلیری و تدبیر ، راه بازگشت آذربایجان به دامان میهن را گشودند .


درود بر ارتش ملی ایران که در آن هنگامه‌ی سخت تاریخ ، نقش خود را به شایستگی انجام داد .


         پاینده ایران


       21 آذر1396  


       انجمن ملی تبریز


وابسته به حزب پان‌ایرانیست


   ( هیات اجرایی /هاج )     


 


 


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند