چهارشنبه26 دي 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 498 تن
 

هفتم آبان ماه ؛ روزجهانی کوروش بزرگ فرخنده باد / منم شاه ی جهان ؛ کوروش


بیگی ( سینا ) لنگرودی

 


هفتم آبان ماه ؛  روزجهانی  کوروش بزرگ فرخنده باد


منم شاه ی جهان ؛ کوروش


*************


در آن هنگامه ی تاریک تاریخ


به دورانی که بود  گیتی


اسیر پنجه ی دیو تباهی ها


وایزد مهر نورو روشنایی بود


 مقهور سیاهی ها


کرامت های انسانی


 لگد کوب  تبهکاران


تبهکاران همه


در کسوت شاهان و سرداران


و کشتن ، برده کردن


افتخار پادشاهان بود


 و ویران کردن وسوختن


نشان اقتدار تاجداران بود


و هر سو تیغ جراری


همه آخته به خون خواری


پی خواری انسان بود


در آن هنگامه ی تاریک


که از بیدادگری هرجا


هزاران فتنه بود برپا


زمصر تا بابل و لیدی


نبود هیچ  نور امیدی


که بر تابد


دورن دخمه ی تاریک این دنیا


و آزاد و رها سازد که انسان را


در این هنگامه ها  ؛  ناگاه


برآمد این سروش


از شوش


همه هوش جهان شد گوش


ندا داد  نسل انسان را


 


                              « منم شاه ی جهان  ؛ کوروش » 


نخستم


درسر آغاز سخن


درودم باد یزدان را


اهورمزدای بی همتا


یگانه خالق هستی


که اوست تا جاودان


تنها نگهبان


خاک ایران را


و خواست تا سرفرازد بر جهان  


ایران


وباشد  حامی انسان   


ستیزد با ستم هرجا


به هر عصر و به هردوران


و اکنون ای شما مردم


بدارید  گوش دل  با من


که این است با شما


آن عهد و پیمانم


که می خوانم :


یکی پرورده ی فرهنگ ایرانم


سرشته مهر انسان است با جانم


سوشیانت و رهاننده


پیام آور شهنشاه ی دورانم


مرا فرمانروایی داد  یزدانم


که تا سازم رها


من نسل انسان را


زهر قیدی


 که بندد دست و پا و فکر آنان را


و این است باور و آیین و ایمانم


همه را من به مهر


در خدمت انسان می خوانم


و این است بر جهان زین پس  


یقین منشور و فرمانم :


که رسم بردگی را من بر افکندم


و زنجیر ستم از پای انسان ها برکندم


و گیتی را


سراسر با نسیم و بوی آزادی آکندم


و فرمودم :


که هر اندیشه ای از بهر بالیدن 


آزاد است


چرا که ؛


گیتی از آزادی آباد است


بدانید ای جهان داران


مرا این بود وهست فرمان :


که مردم


شهروندانی همه آزاده و رادند


به هرجای جهان


این مردمان


زهر قوم و تبار و ملت و رنگی  


به هر آیین و فرهنگی


زبند بندگی هریک


رهایند و آزادند


  7/8/89


بیگی ( سینا ) لنگرودی


از دفتر : « ایران ، وطنم » - انتشارات سمرقند


https://t.me/beigisinalangroudi

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند