دوشنبه19 آذر 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 633 تن
 

بیانیه هیات اجرایی حزب پان ایرانیست 14 امرداد ، روز مشروطیت ایرانی ، خجسته باد


 پاینده ایران


14 امرداد ، روز مشروطیت ایرانی ، خجسته باد


به انگیزه‌ی یکصدو یازدهمین سالروز خیزش شکوهمند مشروطیت ایرانی


در سال 1285 خورشیدی (
1906میلادی ) خیزش مشروطیت ایرانی بر پایه‌ی این اندیشه که « ملت فرمان
براند و حکومت اطاعت کند » به بار نشست .


اما « فرمان‌روایی ملت و
اطاعت حکومت » را نه تنها محافلی در درون بر نمی‌تافتند ، استعمارگران حاکم
بر جهان نیز نه تنها مشروطیت ایرانی را برخلاف منافع نامشروع خود
می‌دانستند ؛ بلکه بیم آن داشتند که این الگو بتواند در جهان گسترش یابد و
فراگیر گردد .


از این رو ، مشروطیت ایرانی
در دوران زندگانی 72 ساله‌ی خود با سه کودتا روبرو گردید و دو بار در دوران
مشروطیت ایرانی کشور در جریان جنگ نخست و دوم جهانی از سوی قدرت‌های
استعماری روس و انگلیس اشغال نظامی شد که در اشغال ایران در سوم شهریور
1320 ، آمریکاییان نیز به صف اشغال‌گران پیوستند .


نخستین کودتا از سوی
محمدعلی‌شاه پادشاه وقت با حمایت آشکار امپراتوری روسیه و حمایت ضمنی
بریتانیا به وقوع پیوست . روز دوم تیرماه 1287 به دستور محمدعلی‌شاه ،
لیاخوف فرمانده روسی بریگارد قزاق ، مجلس را به توپ بست و برای چندی
مشروطیت را تعطیل‌کرد .


کودتای دوم : کودتای سوم اسفند 1299 به عاملیت سیدضیالدین طباطبایی و رضاخان با حمایت دولت بریتانیا .


به دنبال کودتای دوم و رسیدن
رضاخان به پادشاهی در سال 1305 ، مجلس شورای ملی به عنوان نماد مشروطیت
ایران به سختی تضعیف شد ، به گونه‌ای که در سال 1311 به جدایی و تجزیه‌ی
آگری ( آرارات ) کوچک و سرچشمه‌ی قره‌سو ، تن در داد و در سال 1312 قراداد
دارسی را به مدت 60 سال دیگرتمدید کرد .


کودتای سوم :کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امرداد 1332 .


 روز 28 امرداد پس از شکست
کودتا در روز 25 امرداد همان سال ، محمدرضاشاه پهلوی با حمایت و عاملیت
دولت‌های آمریکا و بریتانیا ، بار دیگر علیه مشروطیت ایران ،‌کودتا کرد .


به دنبال کودتای سوم نیز مجلس
شورای ملی یا نماد مشروطیت ایران ، زیر فشار سخت قرار گرفت . به گونه‌ای
که در سال 1333 تجزیه‌ی شهرستان فیروزه را تصویب کرد و در سال 1349 نیز
تنها با 4 رای مخالفِ نمایندگان پان‌ایرانیست ، تن به تجزیه‌ی بحرین (
استان چهاردهم ) داد .


کودتای 28 امرداد و به دنبال
آن اعلام « حزب واحد » از سوی محمدرضا شاه پهلوی در سال 1354 ، مشروطیت
ایرانی را به سوی فروپاشی کامل راند .


اما روان مشروطیت ایرانی یعنی
« فرمان‌روایی ملت و مردم و اطاعتِ حکومت » هم‌چنان زنده است و ملت و مردم
ایران در آینده‌ای نه چندان دور ، دوباره فرمان‌روایی گرفته شده ار ملت و
مردم ایران را به ملت و مردم ایران بازخواهند گرداند و حکومت را وادار به «
اطاعت » خواهند کرد .


ایدون باد ، ایدون‌تر باد .


            پاینده ایران


        14 امرداد 1396


دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست


   ( هیات اجرایی / هاج ) 


 برگرفته از تار نمای ایران ویچ http://iranvaejah.blogfa.com/


 

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند