دوشنبه19 آذر 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 415 تن
 

قیام ملی ؟! » ۲۸ امرداداز زبان سازمان دهندگانش »


دکتر محمد امینیفرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:   
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند